Ramlosa karta Bananmini

Ramlösa

När L&HJ invigdes, ingick festligheter i Ramlösa Brunn. Som väl var hade man byggt en station i Ramlösa. När sedan järnvägen mot Hässleholm öppnades, anslöt den i Ramlösa som nu blev järnvägsknut. Efter hand som godsbangården och lokbehandlingen byggdes ut, blev Ramlösa allt mer en del av en stor bangårdsanläggning. Slutligen anknöts den nya kustbanan mot Landskrona i Ramlösa.

Likväl har det inte alltid varit uppåt för Ramlösa station. 1967 till 1984 passerade persontågen utan att stanna här.

Banarbete mellan Helsingborg och Teckomatorp

Banarbete Helsingborg-Teckomatorp 5-7 maj. Trafikverket utför underhållsarbeten mellan Helsingborg och Teckomatorp. Arbetet pågår natt mot tisdag-torsdag kl 20:10-04:55. Tåg som normalt kör via Teckomatorp omleds under dessa tider och kör direkt mellan Ramlösa och Kävlinge … Läs mer

Inställda tåg 17-21 februari

Trafikverket kommer att utföra elsäkerhetsbesiktning på banan Ramlösa – Teckomatorp under kvällar och nätter 17-21 februari. Det innebär att kvällstågen de dagarna går direkt via Landskrona och inte trafikerar Gantofta, Vallåkra, Tågarp, Billeberga, Teckomatorp. Buss … Läs mer

Ångtåg på banan den 12 maj

På lördag den 12 maj dyker ett mer ovanligt inslag upp i tågtrafiken på banan Helsingborg – Teckomatorp. Sveriges Järnvägsmuseum kör då ett ångloksdraget tåg med gamla, klassiska vagnar från 30-40-talet. Turen är en charter, … Läs mer

Trafikverket föreslår

Trafikverket: Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021

Trafikverket har lagt fram sina förslag på åtgärder under de närmsta åren i Kapacitetsutredningen. Den första delen publicerades nu i slutet av september. Den andra delen kommer till våren. Förslagen nu fokuserar mest på åtgärder … Läs mer

Tidtabell från 9 augusti 1865

Tidtabell LHJ 9 augusti 1865

Tidtabell publicerad några dagar efter banans öppnande. Tydligt var att man ville locka även långväga resande eftersom denna annonsen fanns i Jönköpingsbladet för den 12 augusti 1865. Notera att tiderna för tågen på L&HJ inte … Läs mer

linje med stationssymboler

©2010—2022 Claes Jonasson Design LLC.

Terms of use | Privacy Policy | Disclaimer

Sajten utvecklas och underhålls av Claes Jonasson Design LLC.