Billeberga station cirka 1900

historia

När tåget kom till byn

Järnvägen kom till Billeberga 1865 med öppningen av Landskrona & Hälsingborgs Järnvägar (L&HJ). Efter att det första segmentet av Södra Stambanan från Stockholm till Malmö öppnats 1855 stod det snart klart för stadsfäderna i Landskrona och Helsingborg att de skulle sjunka ner i intet om de inte fick anknytning till det snabbt växande nätet av järnvägslinjer. Var stad ville ha sin bana till Stambanan.

Till slut fick de statsbidrag för att bygga en gemensam linje till Eslöv och Stambanan. Linjen därifrån skulle sedan på något lämpligt ställe förgrenas med en linje till Landskrona och en till Helsingborg. Efter studier bestämdes att förgreningen skulle placeras i Billeberga.

L&HJ körde genomgående person- och snälltåg från Eslöv till Helsingborg. I Billeberga väntade anknytning med tåg till och från Landskrona.

1938 förstatligades L&HJ, liksom många andra privata banor. 1949 elektrifierades linjen. I samband med detta blev bangården i Billeberga helt ombyggd och fick den form som skulle förbli till slutet av 1980-talet.

Tåg gick nu till Helsingborg, Landskrona, Eslöv, Lund, Malmö och mellanliggande stationer.

Statens Järnvägar ansåg inte lokaltågstrafik lönsam (och än mindre så efter att samma SJ började parallellköra bussar i slutet av 1960-talet, i konkurrens med sig själva). Vid denna tid slopades många mindre stationer, där tågen nu bara körde förbi.

Billeberga behöll sin trafik och såg fortsatt stadiga strömmar av bytesresenärer till och från Landskrona.

När regionstyrelserna tog över lokaltågstrafiken i Skåne, beslutades att Landskrona skulle anknytas via banan från Kävlinge. Resultatet blev att linjen från Billeberga lades ner 1982, fast spåren låg kvar i flera år.

Billeberga station, plattformar och spår var fortfarande där, med en tågklarerare som vinkade av alla tåg som passerade, men persontågen stannade inte längre. Det skulle ta flera år innan först enstaka uppehåll återinfördes, och ännu längre innan alla tåg stannade igen.

När Helsingborg fick en ny station 1991, kom genomgångstrafiken från Göteborg genom Billeberga, som nu plötsligt var en del av Västkustbanan. Denna “upphöjelse” skulle vara till 2001, när den nya linjen Lund-Landskrona-Helsingborg blev klar.

Nu nås Billeberga av lokaltåg och godståg.

Bangården i Billeberga rationaliserades drastiskt på sent 80-tal. De omfattande spåranläggningarna ersattes av ett genomfartsspår, ett mötesspår och ett kort stickspår. Stationen har nu 2 plattformar. Det gamla stationshuset står kvar, men används inte längre för järnvägsändamål. Godsmagasinet revs vid spårombyggnaden.

Bangården i Billeberga 1978

Asmundtorp och inspiration

HD artikel om Asmundtorps station

Det är alltid kul att kunna inspirera någon annan. Nyligen hörde Anna Söderquist, reporter på Landskrona Posten (HD), av sig, då hon ville skriva något om Asmundtorp och hade funnit inspiration här på BillebergaStation.com där … Läs mer

I tidens anda: rökkupé

Artikel ur Wernersborgs Stads Tidning 1868-05-02

Numera är ju rökning förbjuden på våra tåg. Men det var inte alltid så. Många av oss kommer ihåg när halva vagnen var ”rökare” och andra halvan ”icke rökare”. På den riktigt gamla tiden var … Läs mer

Gantoftas historia lever upp

Gantofta inbjudan

Spara den 19 maj! Då slår Gantoftas byalag till och kör en heldag byahistoria. Det blir rundvandringar och ett föredrag om Gantoftas anknytning till Titanics undergång. Klicka på bilden till höger för att ladda ner … Läs mer

linje med stationssymboler

©2010—2022 Claes Jonasson Design LLC.

Terms of use | Privacy Policy | Disclaimer

Sajten utvecklas och underhålls av Claes Jonasson Design LLC.