Överkörd

tidningsartikelI november 1886 rapporterade Norra Skåne om en tragisk olycka som hänt på linjen från Asmundtorp strax väster om infartssignalen till Billeberga station:

Öfverkörd å Landskrona—Eslöfs-banan vester om Billeberga station omkring 1,000 fot från semaforen vardt i söndags eftermiddag af det tåg som utgick från Landskrona kl. 4,40 en okänd mansperson, berättar Utk. Lokomotivföraren K. Olsson såg ett föremål ligga framför lokomotivet tvärs öfver den högra skenan men kunde ej stanna tåget så fort som var nödvändigt för att förekomma olyckan. Hos den omkomne, hvars armar, ben och hals krossades, märktes intet lif, då han strax derefter upptogs och fördes till Billeberga.
(Norra Skåne, torsdagen den 11. november, 1886)

järnvägsspår med kontaktledningsstoplar, i bakgrunden Billeberga

Linjen från Asmundtorp mot Billeberga. Intill spåret syns infartsförsignalen för Billeberga, placerad 570m framför infartssignalen (skymd bakom träden vid Årupsgården i bakgrunden till höger. Fotot är taget ungefär där olyckan inträffade och visar spåret som det såg ut 1984. Foto ©1984 Claes Jonasson.

Linjen gick här ganska plant och öppet, med god sikt, i början av en svag högerkurva förbi Årupsgården. Gissningsvis framfördes tåget, på väg in till Billeberga station, med cirka 40 km/h. Tåget hade enligt tidtabellen lämnat Landskrona 16:40. Gångtiden till Billeberga var 22 minuter, så olyckan inträffade ca 17:00. Söndagen den 7 november 1886 gick solen ner 16:17, varför det var mörkt när olyckan inträffade.

Berättelsen förmäler inte vad den okände manspersonen gjorde på spåret, som här är omgivet av åkermark. Troligast är att han valt att vandra på järnvägen som den direkta vägen mellan Billeberga och Asmundtorp. Men det förklarar inte varför han låg på spåret. Vi kan bara spekulera om hastig sjukdom, fylla eller ett eventuellt bakomliggande brott.

Värt att notera är att L&HJ redan 1886 hade signaler för tågtrafiken. Artikeln omnämner en semafor. Det var infartssignalen till Billeberga för tåg från Landskronahållet och den befann sig i kurvan vid Årupsgården, strax innan bangården började. En semafor hade en eller flera vingar som manövrerades via linor från stationen. Infartssignalen kunde visa minst 2 signalbilder: “kör” och “stopp”. Möjligen visade den även en tredje signal: “kör med minskad hastighet” om tåget skulle in på sidotågväg. Några av L&HJs stationer hade bara en semafor för infart, placerad vid stationshuset, men Billeberga begåvades med infartssignaler från alla 3 riktningarna, placerade utanför stationsområdet. Det behövdes när man kunde ha flera tåg på stationen samtidigt.

Detta inlägg är publicerat i bana, historia, Linjen Billeberga - Asmundtorp och taggat , , . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • kategorier

  • arkiv

  • senaste inlägg

  • senaste kommentarer

linje med stationssymboler

©2010—2022 Claes Jonasson Design LLC.

Terms of use | Privacy Policy | Disclaimer

Sajten utvecklas och underhålls av Claes Jonasson Design LLC.