stationen

Stationen och bangården i Billeberga

Det är nu snart 150 år sedan järnvägen kom till Billeberga. Det är en lång tid och mycket har förändrats under de åren.

För att underlätta historieskrivningen, har stationens tillvaro delats in i 3 ganska naturliga perioder. De sammanfaller med bangårdsombyggnader, ändringar i stationshuset och förändringar i trafikeringen av banan.

För varje period finns en egen sida som som belyser stationen och bangården under just de åren:

1865-1940 Landskrona & Hälsingborgs Järnvägar 1940-1986 Statens Järnvägar 1865-1940 Landskrona & Hälsingborgs Järnvägar

Period1synopsis

Billeberga station på 1920-talet

1865 öppnades Landskrona & Hälsingborgs Järnvägar. Billeberga var från början en viktig station: Här möttes linjerna från Landskrona, Helsingborg och Eslöv. Tåg möttes, vagnar växlades. Tack vare järnvägen växte den gamla bondbyn in i den moderna tiden medan handel och företagsamhet utvecklades …

Läs mer >>

Period2synopsis

Ställverket p&aing; Billeberga station

1940 tog Statens Järnvägar över linjerna Eslöv — Helsingborg/ Landskrona. Mesta delen av 40-talet var Billeberga bangård en byggplats (med upprätthållen trafik). Spåren byggdes helt om, linjerna elektrifierades. Trafiken ökade och nyordnades. Stationshuset renoverades och ett nytt ställverk installerades. Billeberga var redo för de nästa 25 eller så åren …

Läs mer >>

Period3synopsis

Billeberga station 1987, vy mot väster

När Pågatågen började köra 1983, hade mycket redan förändrats på Billeberga station. Godstrafiken var slopad. Banan till Landskrona nerlagd. Persontågen stannade inte längre och på bangården växte ogräset. Våren 1986 revs de gamla spåren upp och en ny, bantad bangård byggdes. I juni återinfördes tåguppehåll. Sedan dess har trafiken bara växt …

Läs mer >>

I tidens anda: rökkupé

Artikel ur Wernersborgs Stads Tidning 1868-05-02

Numera är ju rökning förbjuden på våra tåg. Men det var inte alltid så. Många av oss kommer ihåg när halva vagnen var ”rökare” och andra halvan ”icke rökare”. På den riktigt gamla tiden var … Läs mer

Mer från ovan

Här kommer ännu ett flygfoto av Billeberga, troligen taget samtidigt som detta fotot, dvs under senare delen av 1930-talet. I högerkanten av bilden kan vi notera att man fortfarande bygger på huset på nuvarande Trädgårdsvägen … Läs mer

Lite grann från ovan

Billeberga, flygfoto från öster

Detta flygfoto över Billeberga taget i slutet av 1930-talet visar en härlig vy över byn. Jag kan nästan höra Edvard Persson sjunga “Lite grann från ovan.” Järnvägen är inte elektrifierad och bangården visar sig fortfarande … Läs mer

Landskronaexpressen

Tåg Billeberga - Landskrona vid Lilla Hörstad

En ensam X7 motorvagn utgör tåget från Billeberga till Landskrona en dag sommaren 1975. Stationen i Asmundtorp hade stängts med utgången av vintertidtabellen i maj, så nu körde tågen direkt och kom fram kanske en … Läs mer

Tunnel under järnvägen, modell 1951

Tidningsartikel ur Sydsvenskan 17 januari 1951

Redan 1951 föreslogs en gång- och cykeltunnel under järnvägen i Billeberga “för att underlätta förbindelserna mellan de olika delarna av samhället.” Förslaget kom från länsarkitekten Ebbe Borg som då hade granskat en föreslagen byggnadsplan för … Läs mer

Från luften 1970

Flygfoto av Billeberga 1970

Billeberga från luften börjar bli ett litet tema. Dagens bild är ett vykort från 1970 och tagen från nästan samma håll som bilden från 1939, så att man kan jämföra och se vad som förändrats … Läs mer

En epok går i graven, delade står vi kvar

Spår utan övergång i Billeberga

I över 148 år har vägövergången Prästvägen tjänat allmänheten. Men nu är det slut. Övergången revs nyligen upp och staket sattes upp för att hålla nyfikna ute. Gående och cyklister hänvisas till övergången borta vid … Läs mer

Inställda tåg 17-21 februari

Trafikverket kommer att utföra elsäkerhetsbesiktning på banan Ramlösa – Teckomatorp under kvällar och nätter 17-21 februari. Det innebär att kvällstågen de dagarna går direkt via Landskrona och inte trafikerar Gantofta, Vallåkra, Tågarp, Billeberga, Teckomatorp. Buss … Läs mer

Gång- och cykeltunnel!

Förslag till tunnel under järnvägen i Billeberga

Nu är det dags! Billeberga behöver en gång- och cykeltunnel under järnvägen. Nu! Inte 2100 eller 2050, utan nu. En tunnel under järnvägen har varit föreslagen sedan 1951. Men förslag blir inte verklighet förrän någon … Läs mer

linje med stationssymboler

©2010—2022 Claes Jonasson Design LLC.

Terms of use | Privacy Policy | Disclaimer

Sajten utvecklas och underhålls av Claes Jonasson Design LLC.