1865-1940 Landskrona & Hälsingborgs Järnvägar
1865-1940 Landskrona & Hälsingborgs Järnvägar 1940-1986 Statens Järnvägar 1940-1986 Statens Järnvägar

1986-nu

1986-nu: Pågatågen

Tåg med avstigande resenärer

Avstigande resenärer från Helsingborg en söndagskväll i augusti, 2010 (Foto: Henrik Kremor)

Våren 1986 kom grävskoporna till Billeberga station. Bangårdsspåren revs upp. Resterna av den gamla betbryggan försvann. Det var inte bara en mindre anpassning på gång. Istället var det dags för en total ombyggnad av bangården, minst lika radikal som den på 1940-talet.

När Pågatågstrafiken startade den 9 januari, 1983, körde tågen förbi Billeberga. Svalövs kommun betalade för tåguppehåll i Teckomatorp. Det fick räcka. Man ansåg inte att resandeunderlag fanns, i alla fall inte i relation till den beräknade kostnaden för Svalövs kommun på cirka 1 miljon kr per år.

Byborna såg saken litet annorlunda. När banan byggdes, såg man inget värde i den och på 60- och 70-talen skaffade allt fler bil. Det var inte många som pendlade till arbete eller studier med tåg. Men nu, när tågen gick förbi, ville man ha tåguppehållen tillbaka. Namninsamlingar och påtryckningar till kommunfullmäktige i Svalöv följde.

Billeberga spårplan 1986

Billeberga station, plattformarna

Stationen i sitt nyombyggda skick 1987 med Pågatågstrafik

När så ombyggnaden av bangården började, var det med lättnad man såg att det även byggdes plattformar. Den nya, strömlinjeformade bangården fick ett genomfartsspår, ett mötesspår som tillät möten för upp till 645m långa tåg och ett kort stickspår. Vid tidtabellsskiftet i juni 1986, återinfördes tåguppehåll i Billeberga. Bara 6 tåg i vardera riktningen, måndag till fredag. Men det var en ny början och resenärerna kom. Efter hand blev det fler uppehåll, tills alla Pågatågen stannade.

Billeberga station 1987, vy mot väster

Den nya bangården sett mot väster med den nu bomskyddade övergången mellan plattformarna i förgrunden. I bakgrunden syns den gamla lastplatsen och magasinen. De vänstra inhyste under många år M. Bondessons Trävaruhandel, medan de högra magasinen ursprungligen tillhörde handlaren Otto Påander

Med bangården ombyggd och fjärrblockering införd, behövdes stationshuset inte längre för järnvägsändamål. All styrningselektroniken för lokal- och fjärrstyrning av bangården inrymdes i ett nytt teknikhus som byggdes där det gamla uthuset stått. Lyckligtvis undgick stationshuset samma öde som systerstationen i Marieholm som revs redan 1984. Istället såldes byggnaden och är nu kontor för ett företag. Godsmagasinet revs däremot. De gamla privata magasinen som ligger i anslutning till den före detta lastplatsen finns kvar och används än idag.

Dagens resande får nu nöja sig med vindkurer och biljettautomater utomhus. Man anlade dock (äntligen) ett ordentligt antal parkeringsplatser för resande. Med tanke på att cykelställen alltid var fulla, så hade parkeringen behövts många år tidigare och kanske gett fler resenärer.

SJ X2000 gör uppehåll för möte i Billeberga i juni, 2000

Västkustbanan i Billeberga: SJ X2000 gör uppehåll för tågmöte i Billeberga i juni, 2000

Helsingborgs nya station Knutpunkten blev klar 1991, och genomgående trafik Malmö — Göteborg gick nu via Helsingborg. Det ökade trafiken på banan genom Billeberga avsevärt. Fjärrtågen på Västkustbanan kom nu denna vägen. Det hände även att de stannade, fast bara för möte. Antalet godståg fortsatte också att vara omfattande, särskilt när Danlink, godsfärjan Helsingborg — Köpenhamn togs i drift.

Trafikupphöjelsen varade nästan exakt 10 år. 2001 var den nya Västkustbanan via Landskrona färdig och fjärrtågstrafiken flyttade dit.

Sedan dess utgörs trafiken vid Billeberga station av ett Pågatåg i timmen i vardera riktningen större delen av dygnet. De får sällskap av ett gott antal godståg som tar denna vägen Malmö — Helsingborg. Bussar går till Landskrona och mot Eslöv, även om det inte längre går att ta bussen från stationen. Tydligen är den nuvarande ägaren av marken mindre intressserad av att ha bussen vända och stanna vid stationen. Från Skånetrafikens sida ser man väl heller inte Billeberga som en mötesstation, utan tänker sig att resandeutbyte buss/tåg sker i Teckomatorp.

Planer finns att Pågatågen en dag ska gå Helsingborg — Eslöv — Malmö. Det skulle då ge Billeberga bättre förbindelser i den riktningen.

Spår på bangården, kapad växel

Spåret från Landskrona kapades direkt efter växeln.

Banan mot Landskrona anknöts aldrig till den nya bangården. Linjen låg kvar i flera år. Kontaktledningen var fortfarande spänningssatt, eftersom den var reservledning till Landskrona. SJ funderade på att använda linjen för uppställning av övertaliga godsvagnar, men gav upp den tanken eftersom det var risk att obehöriga klättrade på vagnarna och kom i kontakt med den strömförande ledningen. Till slut avfördes linjen från riksnätet och regionen bestämde att de inte hade planer på att trafikera den. Träd och buskar gjorde sitt för att återta banvallen. På tidigt 90-tal revs rälsen upp och en gång/cykelväg anlades på banvallen.

2015 kan järnvägen i Billeberga fira 150 år. Vid 100-årsjubileet skrev tidningen Arbetet: “De rejäla byggnaderna tycks för den förbipasserande resenären väl kapabla att klara ytterligare 100 år, dvs om spårbundna vidunder då fortfarande har något existensberättigande.” Det blev väl inte så bra med den förutsägelsen. Mindre än 50 år senare är tidningen Arbetet sedan länge försvunnen. Byggnaderna är sålda eller rivna. Men de spårbundna vidunderna har i högsta grad existensberättigande och en ganska ljus framtid.

Billeberga station: spår och plattformar

Stationen i augusti 2010, med de nya plattformarna och väntkurerna. (Foto: Henrik Kremor)

Tåg 1501 från Helsingborg i infartskurvan till Billeberga station

Tåg 1501 från Helsingborg i infartskurvan till Billeberga station. Premiärtur för de nya tågen, morgonen den 16 augusti, 2010. (Foto: Henrik Kremor)

Nya Pågatåg kom i augusti 2010 och premiärturen gick via Billeberga. Innan dess hade plattformarna fräschats upp och byggts om för de nya tågen. Tack vare Citytunneln går tågen ända till Hyllie (Ystad med tiden) och framför allt: det går tåg som tillåter arbetspendling till Helsingborg, Malmö och Lund. I långsiktiga planer från Skånetrafiken skymtar även en återuppbyggd bana till Landskrona. Om det blir verklighet, kan Billeberga än en gång bli förgreningsstation.

En epok går i graven, delade står vi kvar

Spår utan övergång i Billeberga

I över 148 år har vägövergången Prästvägen tjänat allmänheten. Men nu är det slut. Övergången revs nyligen upp och staket sattes upp för att hålla nyfikna ute. Gående och cyklister hänvisas till övergången borta vid … Läs mer

Inställda tåg 17-21 februari

Trafikverket kommer att utföra elsäkerhetsbesiktning på banan Ramlösa – Teckomatorp under kvällar och nätter 17-21 februari. Det innebär att kvällstågen de dagarna går direkt via Landskrona och inte trafikerar Gantofta, Vallåkra, Tågarp, Billeberga, Teckomatorp. Buss … Läs mer

Gång- och cykeltunnel!

Förslag till tunnel under järnvägen i Billeberga

Nu är det dags! Billeberga behöver en gång- och cykeltunnel under järnvägen. Nu! Inte 2100 eller 2050, utan nu. En tunnel under järnvägen har varit föreslagen sedan 1951. Men förslag blir inte verklighet förrän någon … Läs mer

Nu blir det säkert, eller …

Kommunen, den allvetande, har bestämt. Säkerheten kring järnvägen i Billeberga måste höjas. Skånskan rapporterade. Blir det då en gång- och cykeltunnel under järnvägen för att leda denna trafiken säkert mellan de norra och södra delarna … Läs mer

Att skydda barnen

Efter den tragiska dödsolyckan vid järnvägsövergången Prästvägen i Billeberga nyligen, kom kraven på att övergången måste stängas omedelbums. Den är ju farlig! Men är den det enda farliga stället i Billeberga? Skånskan berättar om Billebergagruppens … Läs mer

linje med stationssymboler

©2010—2022 Claes Jonasson Design LLC.

Terms of use | Privacy Policy | Disclaimer

Sajten utvecklas och underhålls av Claes Jonasson Design LLC.