Planera — och vad bidde det?

En epost himmaifrau damp ner i mitt virtuella brevinkast. Tydligen är det på gång att fixa Billebergas framtid igen. (Jag trodde annars att man fixade det för några år sedan, men det bidde enligt säkra källor inte mycket av det.)

Här är brevet (vänligen förmedlat av Ulf Gyllenspetz):

Ämne: Planprogram för Billeberga, möte församlingshemmet den 19 sept kl.19.00

Se fil Kommunens planprogram nedan: Ladda ner här

Att behandla:

Bland annat:

Kommunen vill: Bygga på fotbollsplanen, helt bedrövligt. Vad skulle Svalövsborna säga om man gjorde det samma i Svalöv? Röstin spelade aldrig fotboll…

Kommunen vill: Flytta fotbollsplanen till mellan macken och skolan, då blir den omgiven av vägar, och bollar rullar…Boverket säger att en skrot inte får ligga närmare bostadsbebyggelse än 500 meter. Svalövs kommun tillåter en jätteskrot 300 meter från skolan (!) och föreslår dessutom att fotbollsplanen skall placeras där.

Finns mark att bygga på i princip runt nuvarande fotbollsplan. Kommunen reade bort Sveriges
finast belägna tomt-område till en miljöfarlig skrot, ca 8 hektar (=8 fotbollsplaner), man tar sig för pannan när man tänker på den galenskapen. Högst 10 arbetstillfällen på 8 hektar!

Marken mellan skola och mack behövs för säker parkering vid avlämning och hämtning (rent kaos nu) och grönområde.

Trafiksitutationen: Kräv 40 som bashastighet i hela samhället och 30 i villabebyggelse. Detta är
nu på gång i hela Sverige och Svalövs kommun kommer snart att få räta in sig i ledet. Röstin kommer låsa sig i prestige, var så säker han känner sig som bekant bekväm med rådande trafiksituation och bor ju dessutom mitt i byn enligt egen utsago.

Kräv; Stoppljus vid skolövergången på Svalövsvägen. Det har man i Svalöv mellan villaområdet
och skolan.

Kräv: Tunnel under spåret för cykel och gångtrafik

Kräv: Gångstråk-stig utefter ån med bänkar

Kräv: Upprustning av Dalen som förstördes helt av huggare med jättelik skotare (förstörelsen finns upplagd på nätet, se Mapillary), joggingrunda där utlovades för 40 år sedan

Kräv: Säkrare busshållplats på Årupsvägen, nuvarande ligger i en kurva

Kräv: Kräv sittplats vid den samma

Kräv: Asfalterad gångväg från Blomområdet över åkern till Årupsvägen-stationen, nu är det
rena lervällingen där.

Kräv: Trottoar mellan busshållplats mot Blomområdet, skolungdomarna som kommer med
bussen måste gå på vägen som det är nu

Kräv: Att stationsområdet hålls iordning.

Kräv: att gångstigen på södra sidan hålls iordning. Den arbetande befolkningen skall inte
behöva gå i lervälling eller gå omvägar för att komma till stationen och vidare till sitt arbete för att kunna betala kommun och landsting en tredjedel av intjänad hundralapp.

m.m, m.m

– – – –

Så långt brevet. Vad ska man tycka om detta? Läser man planen från Svalövs kommun, verkar ju Billeberga vara rena idyllen redan idag.

Angående några av kravpunkterna i brevet, tänker jag så här:

Stoppljus vid övergångsstället på Svalövsvägen: Men det fanns ju redan för många år sedan. Varför togs det bort?

Tunnel under järnvägen (som ersättning för den hastigt stängda Prästvägsövergången som var för endast gång- och cykeltrafik sedan mitten av 60-talet). Planen talar om att återöppna Prästvägsövergången, tydligen på något sätt säkrare än med bara gångfållorna som fanns där i årtionden. Det är väl minimum. Övergången behövs för att binda samman byn. Mitt förslag på en tunnellösning finns här. Varsågoda, Svalövs kommun. Planen är gratis.

Gångstigen på södra sidan hålls iordning: Men den blev asfalterad runt 1970 om jag minns rätt. Varför håller man inte den iordning?

Tror visst inte att något av detta skulle gå för sig i Svalövs samhälle. Så varför i Billeberga?

Faktiskt kan jag nog tänka på mer att sätta på kravlistan än vad brevet innehöll, men man ska ju börja någonstans. Hoppas att det blir lite snack och mycket verkstad, som de säger. Billeberga förtjänar det.

Jag är glad att jag växte upp i Billeberga och önskar visst byn en andra eller tredje blomstringstid.

Publicerat i Billeberga | Stängt för kommentarer

Fortsatta störningar i tågtrafiken

Pågatågen Helsingborg-Teckomatorp-Kävlinge omleds på annan bana. Bussar ersätter på sträckan Helsingborg-Teckomatorp-Kävlinge via mellanstationer på minuttal xx:38, och Kävlinge-Teckomatorp-Helsingborg via mellanstationer på minuttal xx:54. Tågen beräknas köra som normalt efter kl 16:00 den 4/12.

Orsaken är återställningsarbete efter den tidigare stormen.

Skånetrafikens resegaranti gäller.

Publicerat i bana | Stängt för kommentarer

Inställda tåg efter stormen

Från Trafikverket:

Pågatågen mellan Helsingborg-Teckomatorp-Malmö. Pendelbuss ersätter Helsingborg-Teckomatorp-Lund via mellanstationer. Prognos när sträckan kan öppnas igen är i samband med morgontrafiken den 2/12/2015.

Skånetrafikens resegaranti gäller.

Publicerat i bana | Stängt för kommentarer

Asmundtorp och inspiration

HD artikel om Asmundtorps stationDet är alltid kul att kunna inspirera någon annan. Nyligen hörde Anna Söderquist, reporter på Landskrona Posten (HD), av sig, då hon ville skriva något om Asmundtorp och hade funnit inspiration här på BillebergaStation.com där hon fann information om stationen i Asmundtorp. Hon intervjuade mig via mejl och det blev litet mer skriftväxling.

Det slutliga resultatet är en artikel i dagens HD/Landskrona Posten som man kan läsa här. (Eller kunde. Tidningar på internet varar inte för evigt. Tyvärr.)

Själv blir jag glad att se något historiskt publiceras om gamla Landskrona & Hälsingborgs Järnvägar.

Nästa år blir det 150 år sedan järnvägen öppnades. Nu, i en tidsålder då vi flyger från kontinent till kontinent på några timmar, är det svårt för oss att inse vilken enorm betydelse det hade för en by att få en järnvägsstation i nådens år 1865. Åtskilliga gamla byar har tynat bort till nästan ingenting. Andra, som Billeberga och Asmundtorp, växte kraftigt när järnvägen kom till byn och gav möjligheter att enkelt resa eller transportera gods. Bara synd att man på 1980-talet kortsiktigt lade ner och rev up järnvägen mellan Landskrona och Billeberga. Dagens bussar klarar inte av att skumpa fram på sträckan lika fort som tågen gjorde det på 1970-talet! Tänk vad dagens tåg skulle kunna göra på denna sträckan!

Publicerat i Asmundtorp, bana, historia | Stängt för kommentarer

Banarbete mellan Helsingborg och Teckomatorp

Banarbete Helsingborg-Teckomatorp 5-7 maj. Trafikverket utför underhållsarbeten mellan Helsingborg och Teckomatorp.

Arbetet pågår natt mot tisdag-torsdag kl 20:10-04:55. Tåg som normalt kör via Teckomatorp omleds under dessa tider och kör direkt mellan Ramlösa och Kävlinge utan stopp.

Buss ersätter tåg till och från stationerna Gantofta, Vallåkra, Tågarp, Billeberga och Teckomatorp.

Publicerat i bana, Bib-station, Billeberga, Gantofta, Helsingborg, Linjen Billeberga - Tågarp, Linjen Billeberga - Teckomatorp, Linjen Gantofta - Raus, Linjen Raus - Ramlösa, Linjen Tågarp - Vallåkra, Linjen Vallåkra - Gantofta, Ramlösa, Raus, Tågarp, Vallåkra | Stängt för kommentarer
  • kategorier

  • arkiv

  • senaste inlägg

  • senaste kommentarer

linje med stationssymboler

©2010—2022 Claes Jonasson Design LLC.

Terms of use | Privacy Policy | Disclaimer

Sajten utvecklas och underhålls av Claes Jonasson Design LLC.