Planera — och vad bidde det?

En epost himmaifrau damp ner i mitt virtuella brevinkast. Tydligen är det på gång att fixa Billebergas framtid igen. (Jag trodde annars att man fixade det för några år sedan, men det bidde enligt säkra källor inte mycket av det.)

Här är brevet (vänligen förmedlat av Ulf Gyllenspetz):

Ämne: Planprogram för Billeberga, möte församlingshemmet den 19 sept kl.19.00

Se fil Kommunens planprogram nedan: Ladda ner här

Att behandla:

Bland annat:

Kommunen vill: Bygga på fotbollsplanen, helt bedrövligt. Vad skulle Svalövsborna säga om man gjorde det samma i Svalöv? Röstin spelade aldrig fotboll…

Kommunen vill: Flytta fotbollsplanen till mellan macken och skolan, då blir den omgiven av vägar, och bollar rullar…Boverket säger att en skrot inte får ligga närmare bostadsbebyggelse än 500 meter. Svalövs kommun tillåter en jätteskrot 300 meter från skolan (!) och föreslår dessutom att fotbollsplanen skall placeras där.

Finns mark att bygga på i princip runt nuvarande fotbollsplan. Kommunen reade bort Sveriges
finast belägna tomt-område till en miljöfarlig skrot, ca 8 hektar (=8 fotbollsplaner), man tar sig för pannan när man tänker på den galenskapen. Högst 10 arbetstillfällen på 8 hektar!

Marken mellan skola och mack behövs för säker parkering vid avlämning och hämtning (rent kaos nu) och grönområde.

Trafiksitutationen: Kräv 40 som bashastighet i hela samhället och 30 i villabebyggelse. Detta är
nu på gång i hela Sverige och Svalövs kommun kommer snart att få räta in sig i ledet. Röstin kommer låsa sig i prestige, var så säker han känner sig som bekant bekväm med rådande trafiksituation och bor ju dessutom mitt i byn enligt egen utsago.

Kräv; Stoppljus vid skolövergången på Svalövsvägen. Det har man i Svalöv mellan villaområdet
och skolan.

Kräv: Tunnel under spåret för cykel och gångtrafik

Kräv: Gångstråk-stig utefter ån med bänkar

Kräv: Upprustning av Dalen som förstördes helt av huggare med jättelik skotare (förstörelsen finns upplagd på nätet, se Mapillary), joggingrunda där utlovades för 40 år sedan

Kräv: Säkrare busshållplats på Årupsvägen, nuvarande ligger i en kurva

Kräv: Kräv sittplats vid den samma

Kräv: Asfalterad gångväg från Blomområdet över åkern till Årupsvägen-stationen, nu är det
rena lervällingen där.

Kräv: Trottoar mellan busshållplats mot Blomområdet, skolungdomarna som kommer med
bussen måste gå på vägen som det är nu

Kräv: Att stationsområdet hålls iordning.

Kräv: att gångstigen på södra sidan hålls iordning. Den arbetande befolkningen skall inte
behöva gå i lervälling eller gå omvägar för att komma till stationen och vidare till sitt arbete för att kunna betala kommun och landsting en tredjedel av intjänad hundralapp.

m.m, m.m

– – – –

Så långt brevet. Vad ska man tycka om detta? Läser man planen från Svalövs kommun, verkar ju Billeberga vara rena idyllen redan idag.

Angående några av kravpunkterna i brevet, tänker jag så här:

Stoppljus vid övergångsstället på Svalövsvägen: Men det fanns ju redan för många år sedan. Varför togs det bort?

Tunnel under järnvägen (som ersättning för den hastigt stängda Prästvägsövergången som var för endast gång- och cykeltrafik sedan mitten av 60-talet). Planen talar om att återöppna Prästvägsövergången, tydligen på något sätt säkrare än med bara gångfållorna som fanns där i årtionden. Det är väl minimum. Övergången behövs för att binda samman byn. Mitt förslag på en tunnellösning finns här. Varsågoda, Svalövs kommun. Planen är gratis.

Gångstigen på södra sidan hålls iordning: Men den blev asfalterad runt 1970 om jag minns rätt. Varför håller man inte den iordning?

Tror visst inte att något av detta skulle gå för sig i Svalövs samhälle. Så varför i Billeberga?

Faktiskt kan jag nog tänka på mer att sätta på kravlistan än vad brevet innehöll, men man ska ju börja någonstans. Hoppas att det blir lite snack och mycket verkstad, som de säger. Billeberga förtjänar det.

Jag är glad att jag växte upp i Billeberga och önskar visst byn en andra eller tredje blomstringstid.

Detta inlägg är publicerat i Billeberga. Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.
  • kategorier

  • arkiv

  • senaste inlägg

  • senaste kommentarer

linje med stationssymboler

©2010—2022 Claes Jonasson Design LLC.

Terms of use | Privacy Policy | Disclaimer

Sajten utvecklas och underhålls av Claes Jonasson Design LLC.