1865-1940 Landskrona & Hälsingborgs Järnvägar
1940-1986 Statens Järnvägar 1940-1986 Statens Järnvägar 1865-1940 Landskrona & Hälsingborgs Järnvägar

1865-1940

1865-1940: Landskrona & Hälsingborgs Järnvägar

Stationen i Billeberga byggdes när järnvägen först byggdes.

Billeberga stationshus ritning

Ur Claes Adelsköld Arbetsritningar …

Från de första åren finns inte mycket bevarat vad gäller spårplaner och utrustning på och kring stationen. Däremot står stationshuset kvar. Det byggdes efter ritning av Claes Adelsköld. Han använde typritiningar för sina stationer och på L&HJ fick Billeberga och Marieholm klass II Mellanstationer. Samma utförande finns också i Vinslöv på fd Christianstad—Hässleholms Järnväg.
Billeberga station cirka 1900

Billeberga station cirka 1900. Vid plattformarna står personvagnar för 2 tåg och längre bort, till höger, syns 2 ånglok. Notera att mellanplattformarna är byggda av trä. Man tar sig mellan plattformarna genom att helt enkelt kliva över spåret. (Arkiv Skånska Järnvägar)


Billeberga spårplan cirka 1920Den tidigaste tillgängliga spårplanen är från 20-talet och visar ett ansenligt antal spår. Vi kan tryggt utgå från att en del av de spåren tillkom efterhand som trafiken utvecklades på sent 1800-tal.

Spår 1, 2 och 3 användes för resandetåg och hade plattformar mellan spåren. Ursprungligen var de av trä, men hade vid 20-talet bytts ut mot grusplattformar med stenkanter. Plattformarna var låga och resenärerna förväntades kliva över spåren för att komma till rätt plattform.

L&HJ ånglok 14 på vändskivan

L&HJ lok nr. 14 R. Tornérhjelm på vändskivan i Billeberga. Till höger syns det gamla vattentornet. (Foto från Sveriges Järnvägsmuseum.)

I östra änden av bangården, invid Dalen, fanns en 12 m vändskiva. Troligast är att den fanns där från början, eftersom de första loken, från Bayer & Peacock i England, var tenderlok som måste vändas då de bytte körriktning. Intill vändskivan fanns ett pumphus (vattentorn) som tog sitt vatten från en brunn nere i Dalen. Lok på ett stickspår från vändskivan kunde ta vatten, precis som lok stående på utfartsspåret mot Teckomatorp. 1914 tillkom ett nytt vattenton, alldeles intill det gamla.

På andra sidan utfartsspåret från pumphuset, fanns ett kolförråd på 20 ton i en träbyggnad.

Godsmagasinet var navet i godshanteringen i Billeberga. Det var väl tilltaget och fick med tiden sällskap av flera privata lagerbyggnader. Som de andra godsmagasinen längs banan var det byggt av trä och hade dörrar för godslastning både mot gatan och mot spåret. Intill godsmagasinet fanns lastkajer i höjd med vagnsgolvet så att lastning kunde ske lätt och smidigt.

Väster och öster om godsmagasinet fanns slutligen långa lastplatser där man bekvämt kunde köra alldeles intill en järnvägsvagn med häst och vagn för lastning/lossning.

För betlastning fanns på privatbanetiden de nyss nämnda lastplatserna och en våg vid Hedvägen på sydsidan om spåren. Man vägde in och ut där, och körde sedan över till norra sedan av spåren för lastningen (som sköttes för hand).

Billeberga station på 1920-talet

Stationen på 1920-talet. Plattformarna har nu stenkanter och grus eller plattbeläggning. Över mellanplattformarna syns en hängande ledning med elektriska lampor. (Foto från Sveriges Järnvägsmuseum.)

I tidens anda: rökkupé

Artikel ur Wernersborgs Stads Tidning 1868-05-02

Numera är ju rökning förbjuden på våra tåg. Men det var inte alltid så. Många av oss kommer ihåg när halva vagnen var ”rökare” och andra halvan ”icke rökare”. På den riktigt gamla tiden var … Läs mer

Mer från ovan

Här kommer ännu ett flygfoto av Billeberga, troligen taget samtidigt som detta fotot, dvs under senare delen av 1930-talet. I högerkanten av bilden kan vi notera att man fortfarande bygger på huset på nuvarande Trädgårdsvägen … Läs mer

Lite grann från ovan

Billeberga, flygfoto från öster

Detta flygfoto över Billeberga taget i slutet av 1930-talet visar en härlig vy över byn. Jag kan nästan höra Edvard Persson sjunga “Lite grann från ovan.” Järnvägen är inte elektrifierad och bangården visar sig fortfarande … Läs mer

Överkörd

järnvägsspår med kontaktledningsstoplar, i bakgrunden Billeberga

I november 1886 rapporterade Norra Skåne om en tragisk olycka som hänt på linjen från Asmundtorp strax väster om infartssignalen till Billeberga station: Öfverkörd å Landskrona—Eslöfs-banan vester om Billeberga station omkring 1,000 fot från semaforen … Läs mer

Inbrott på Billeberga station

tidningsartikel

Lyckligtvis är detta ett gammalt tidningsklipp, från fredagen den 24 oktober, 1884, och återfanns i Wernamo Tidning, där man visste att berätta om de hiskeliga händelserna söderöver. Tidningsartikeln: En synnerligen djerf stöld begicks under natten … Läs mer

linje med stationssymboler

©2010—2022 Claes Jonasson Design LLC.

Terms of use | Privacy Policy | Disclaimer

Sajten utvecklas och underhålls av Claes Jonasson Design LLC.