Gamla Billeberga

Billeberga cirka 1900, oljemålningBilleberga runt förra sekelskiftet fångade tydligen en eller annan konstnärs intresse. Här har vi en oljemålning av byn, sedd från backen mot Nummer 3 (eller på nuvarande språk, från Södervägen). Kyrkan tronar mitt i byn, då som nu omgiven av träd. Det finns några hus vid Värmövägen runt järnvägsövergången vid kyrkan. I bakgrunden till höger syns tydligt kvarnen. Vi kan se järnvägen sträcka sig ur bilden till höger.

Framför kyrkan ligger en byggnad: kyrkstallet. Man behövde ju ha någonstans att ställa in hästarna medan man var i kyrkan. Senare byggdes brandstationen alldeles intill kyrkstallet. Vi ser några av husen längs Årupsvägen, och närmare i bilden en bondgård som låg söder om ån och norr om de nuvarande husen vid Vattenverksvägen. På nuvarande Tostarpsvägen syns ett hus som fortfarande finns kvar.

Billeberga cirka 1900, vykortSom jämförelse, här ett vykort skickat den 3/12, 1903. Taget från samma plats som målningen är gjord från (eller kanske målaren utgick från vykortet). Backen söder om Billeberga har tydligen varit en omtyckt plats att se ut över Billeberga från.

Tack till Preben Iskov Sörensen som skickade fotot av målningen. Han sände också med denna bilden av Billeberga station, av betydligt nyare datum. Åtminstone finns den gamla stationsbyggnaden kvar och tas om hand, även om den inte längre används för järnvägsändamål.

Publicerat i Billeberga | Stängt för kommentarer

Älskar inte …

Marieholmsbanan

Järnvägen i Marieholm. Foto från Trafikverket.

Tydligen hamnade Trafikverket till slut på “älskar inte” istället för “älskar” när det gäller upprustningen av järnvägen Teckomatorp – Marieholm – Eslöv. Det betyder nu att istället för Pågatåg någon gång 2014, så skjuts det hela på framtiden. Skånskan berättar att Trafikverket nämligen har upptäckt att de inte har pengar. Fast de har pengarna, men de behövs på annan plats för att underhålla järnvägsnätet. Detta efter allt vi hör om hur regeringen satsar nya pengar på just underhåll.

Sedan kan man givetvis fråga om investeringarna i banan Teckomatorp – Marieholm – Eslöv inte är just underhåll. Utan investeringar fortsätter nedgången för bandelen tills den inte ens duger som en omledningsbana då och då.

Under denna sagan (läs här, här och här) om bandelen har Eslövs kommun engagerat sig och varit villig att investera. Tydligen ser man värdet av förbättrade kommunikationer där. Svalövs kommun däremot inte så mycket. Där har det handlat om att man inte vill betala något till projektet och jag ser att Göran Lundqvist (FP) inte sticker under stol med att han tycker att det är skönt att upprustningen av banan inte blir av. Men Göran bor i Teckomatorp och där stannar Pågatågen redan (om han nu någon gång åker tåg).

Sedan ska inte förglömmas att den ursprungliga planen var att Pågatågen Helsingborg – Malmö som idag tar vägen via Kävlinge skulle gå via Eslöv, medan en ny linje skulle gå Malmö – Lund – Kävlinge – Teckomatorp – Åstorp. Tanken var också att den omläggningen skulle ske samtidigt. Då skulle man som förr ha möjlighet att välja resväg över Kävlinge eller Eslöv. Bra tanke för bra kommunikationer. Nu ligger båda linjerna någonstans bortom Orion igen.

I slutändan är det bedrövliga att planer inte betyder något. Först hör vi från Trafikverket hur planeringen tar så väldans lång tid. Men det tar tydligen ingen tid alls att dra tillbaka pengarna man lagt på bordet.

Publicerat i bana, Eslöv, Linjen Marieholm - Trollenäs, Linjen Teckomatorp - Marieholm, Linjen Trollenäs - Eslöv, Marieholm, Teckomatorp, trafikpolitik | Stängt för kommentarer

Att skydda barnen

Efter den tragiska dödsolyckan vid järnvägsövergången Prästvägen i Billeberga nyligen, kom kraven på att övergången måste stängas omedelbums. Den är ju farlig!

Men är den det enda farliga stället i Billeberga? Skånskan berättar om Billebergagruppens strävanden att få en säkrare trafikmiljö för barnen i byn.

De påpekar, och jag instämmer med egna erfarenheter, att övergångsstället vid skolan där skolbarn tvingas korsa Svalövsvägen är minst lika farligt som järnvägsövergången, om inte farligare. En gång i tiden, när min dotter var liten, fanns här ett trafikljus som skyddade övergångsstället, som var markerat med vita ränder.

Bilisterna flög förbi där på den tiden, liksom nu. För några år sedan fick man för sig att ”förbättra” genom att smalna av vägen här. Men trafikljuset försvann och några målade ränder på vägen finns inte heller.

Barnen är vår framtid. När jag var liten och cyklade runt byn, gick trafiken inte riktigt lika fort. Men olyckor hände ändå ibland. Nu när allt går fortare och alla är mer stressade, varför tar man då bort de skydd (trafikljus, markerade övergångsställen) som fanns? Varför finns ingen gångbro över Svalövsvägen där bilar susar fram i svindlande hastigheter? Varför har kommunen och Trafikverket inga svar? Ska det behöva hända en dödsolycka innan något görs?

Just nu har man 2 chanser att göra det rätt i Billeberga:

Sätt upp ljud- och ljussignaler vid järnvägsövergången Prästvägen så den blir säkrare (bommar vore inte fel heller). Tvinga inte ut barnen på den hårt trafikerade Svalövsvägen genom att stänga övergången Prästvägen.

Och fixa övergångsstället över Svalövsvägen nära skolan. Tillbaks med trafiksignalen. Tillbaks med ränderna på vägen.

Hur mycket kan det kosta? Hur mycket är ett liv värt?

Publicerat i Bib-station, Billeberga | Taggat , | Stängt för kommentarer

Tunnel under järnvägen, modell 1951

Tidningsartikel ur Sydsvenskan 17 januari 1951Redan 1951 föreslogs en gång- och cykeltunnel under järnvägen i Billeberga “för att underlätta förbindelserna mellan de olika delarna av samhället.”

Förslaget kom från länsarkitekten Ebbe Borg som då hade granskat en föreslagen byggnadsplan för Billeberga samhälle. Fast andra av hans synpunkter blev verklighet, har man fortfarande inte kommit till slag i saken med en gång- och cykeltunnel:

Den gamla kyrkogården bebyggdes inte med bostäder utan finns kvar som naturminnesmärke. En ny sträckning av genomfartsleden var på tal redan då. Exakt hur den skulle gå framgår inte av denna artikeln, utom att det var norr om den befintliga bebyggelsen. Ebbe Borg föreslog att den nya leden skulle begränsa bebyggelsen i nordlig riktning och det gäller fortfarande, även om jag gissar att väg 17 idag ligger litet längre norrut än vad som var tänkt på den tiden.

Skälen för gång- och cykeltunnel under järnvägen på det lugna 50-talet var nog inte så annorlunda då än nu. Gående och cyklister som kom från norra delen av byn kunde passera järnvägen antingen vid järnvägsövergången Billeberga Östra (nuvarande Svalövsvägen) eller vid övergången Prästgårdsvägen. Den senare låg alldeles i ändan av bangården och var ofta blockerad av tåg som rangerade. Den stängdes också för biltrafik i början av 1960-talet.

Vid nuvarande Svalövsvägen var det ont om plats vid bommarna. Bilister, cyklister och gående fick här trängas för att komma över. Som gående var man mer eller mindre ute i körbanan. Nog hade det varit bra med en tunnel under spåren i det läget. Då som nu, fick skolbarnen ta sig över järnvägen för att komma till skolan.

Tänk om man när övergången Prästgårdsvägen stängdes för biltrafik verkligen tänkt till och byggt den föreslagna tunneln då! Det var i den vevan som nuvarande Prästvägen från Svalövsvägen över till Prästgården fick sin nya sträckning litet norr om den gamla vägen. Så man var redan igång med investeringar. Litet mer schaktande, litet betong och vips kunde en tunnel under spåren varit verklighet…

Den avbildade artikeln är saxad ur Sydsvenskan den 17. januari, 1951.

Publicerat i Bib-station, Billeberga | Taggat , | Stängt för kommentarer

Öppet brev till kommunen och Trafiksäkerhetsverket

Jag väljer här att återge ett öppet brev som kom mig tillhanda via Ulf Gyllenspetz. Det viktiga med detta brevet är att det påtalar ett flertal säkerhetsbrister runt Billeberga, inte bara järnvägsövergången Prästvägen. Som jag skrev tidigare, är det viktiga en helhetslösning som inte bara ”fixar” ett problem genom att välta över det på ett annat problem.

Till:
Suzanne Stjernstrom, trafiksäkerhetsexpert, Trafikverket, Kristianstad
Jörgen Wallin, T.f. Samhälls och byggnads chef, Svalövs kommun
Mona Persson, vägar, Svalövs kommun
Anders Aggestad, Billeshögskolans rektor, Svalövs kommun
Ann Pettersson, politiker, arbetar som konsult med projektet ”Billeberga om 20 år”
Thomas Arnström, tjänsteman, arbetar tillsammans med Ann Pettersson med projektet ”Billeberga om 20 år”
Aase Jönsson, politiker boende i Billeberga, Svalövs kommun
Fredrik Löfqvist kommunchef, Svalövs kommun
Lennart Pettersson, politiker, Svalövs kommun
Christer Laurell, oppositionsråd, Svalövs kommun
Birgitta Jönsson och Charlotte Wachtmeister, kommunalråd, Svalövs kommun
Olof Röstin, politiker, Svalövs kommun
Anna Söderquist, journalist HD
Elin Andersson, journalist HD
Mimmi Karlsson-Bernfalk, journalist SKD

Hej,
V.v. läs först artikel införd i HD den 8 april 2011.

Billeberga gruppen tillskriver er detta med anledning av den tragiska olyckan på den obevakade järnvägsövergången i Billeberga när en 3-årig pojke omkom.

Billebergagruppen har påtalat den farliga övergången till kommunen både muntligt och skriftligen. Vi har överlämnat ett åtgärdspaket omfattande ett 40 tal åtgärdspunkter samt bifogat en karta. Denna karta finns hos Svalövs kommun, hos Ann Pettersson eller Thomas Arnström.

Då inget händer och kommunens kontakter med trafikverket verkar minimala bad vi i Billebergagruppen en trafiksäkerhetsexpert från Kristianstad att komma hit. Vi påtalade t.ex. den livsfarliga avfarten på väg 17, det olycksdrabbade vägkorset Annelövsvägen-Södervägen. Vidare visade vi övergångsstället där barnen dagligen måste gå över för att komma till skola och dagis. Som vi förstår det har inte bilisterna stopp plikt där. Vi kräver att hastigheten sänks vid övergångsstället till 30 km/timmen och att det tydligt markeras att detta är ett övergångsställe. Jäktade bilister på väg mot Lundåkra karusellen för att komma ut på motorvägen genom Billeberga passerar barnens övergångsställe i många fall 70 km/timmen. Tidigare fanns ett stopp ljus här men det tog man helt sonika bort- ”för dyrt att underhålla” var motiveringen.

Det skall vara 40 km/timmen i en sådan här by som Billeberga. Det skall också t.ex. finnas ett väl markerat övergångsställe vid affären. Jämför med trafiksäkerheten vid ICA, Gunnarssons i Svalöv, där är det 30 km/timmen, en ordentligt markerat övergångsställe, skylt samt ett farthinder. Ta, Asmundtorp som exempel, 30 km/timme vid skolan och 40 km/timmen i resten av byn. Åk till Annelöv, eller till Gantofta: ordning och reda. Det finns, som vi ser det ingen anledning att inte Billeberga skall ha samma standard vad beträffande trafiksäkerhet som byar i andra kommuner. Som sagt, vi har vidtalat, kommunen, en trafiksäkerhetsexpert och pratat med Billeshögskolans rektor. Inget händer, inga åtgärder. Det måste till snabba åtgärder vid detta övergångsställe dvs tydliga skyltar som visar att bilisterna har stopp plikt samt att hastigheten reduceras till 30 km/timme. Vi vill inte att en liknande olycka händer vid detta övergångsställe.

I denna artikeln i HD kan vi läsa om hur Svalövs kommun åtgärdar 5 obevakade övergångar efter Svalöv-banan. Varav en kostade 4 miljoner. Hur tänker Svalövs kommun? Hur prioriterar Svalövs kommun? Näsan tycks inte räcka längre än till vad man ser utanför fönstret i kommunal kontoret. Varför har Svalövs kommun prioriterat att åtgärda 5 obevakade järnvägsövergångar på en järnväg som skall öppnas för Pågatåg trafik först 2021 och som i övrigt har en obefintlig trafik? Det obevakade övergångstället i Billeberga passeras av Pågatåg och ett stort antal godståg varje timme. Billebergagruppen anser att kommunen borde ha prioriterat detta övergångsställe!

Det är skamligt hur våra byar, Billeberga,Tågarp, Kågeröd Röstånga och inte minst Teckomatorp missköts av kommunen. Innan dyra markköp genomförs måste vi vårda det vi redan har och utveckla byarnas försköning och framför allt värna om kommuninnevånarnas säkerhet.

Vi ställer frågan igen:

Varför har Svalövs kommun prioriterat att åtgärda 5 obevakade järnvägsövergångar på en järnväg som skall öppnas för Pågatåg trafik först 2021 och som i övrigt har en obefintlig trafik när det finns en obevakad övergång i Billeberga med skymd sikt och kraftig tågtrafik?

Nu tar Svalövs kommun tag i ovanstående omgående, här finns inte tid att låta 20 års projekt rulla på.

I all välmening,
Ulf Gyllenspetz
Genom Billebergagruppen (Oberoende politiskt och religiöst, icke kommersiellt, ideellt arbetande för Svalövs kommuns bästa)

Publicerat i Bib-station, Billeberga | Taggat , | Stängt för kommentarer
  • kategorier

  • arkiv

  • senaste inlägg

  • senaste kommentarer

linje med stationssymboler

©2010—2022 Claes Jonasson Design LLC.

Terms of use | Privacy Policy | Disclaimer

Sajten utvecklas och underhålls av Claes Jonasson Design LLC.